Pages

Orgonit Nedir?Orgonit Nedir?

Orgon Araştırmasının Kısa Bir Tarihi


pastedGraphic.pdf1930'larda ve 1940'larda, Dr. Wilhelm Reich, modifiye ettiği bir gayger sayacıyla, orgon olarak adlandırdığı eterik enerjinin (yaşam enerjisi, chi, vs.) varlığını tespit edebiliyor ve ölçebiliyordu.

Dr. Reich, fiberglas (organik madde) ve metal talaşı (inorganik madde) katmanlarının üstüste yığılmasıyla orgon enerjinin hem faydalı, pozitif halinin (Reich'in tanımıyla“OR” veya “POR, positive orgon,) hem de zararlı, negatif halinin (“DOR”, deadly -ölümcül- orgon) çekilip, toplanabildiğini saptadı.

pastedGraphic_1.pdf

Bu basit katman prensibini kullanarak orgon akümülatörleri ya da “oracs” olarak adlandırdığı büyük kutular inşa etti ve kanser de dahil birçok hastalığa sahip hastalarını bir süre bunların içinde oturtarak başarıyla iyileştirdi.

1986 yılında, Almanya'nın Marburg Üniversitesi'ndeki bilimadamları yaptıkları bir araştırmada, 30 dakikalık bir orgon akümülatör tedavisinin, başka hiçbir fiberglass kutuda görülmemiş şekilde devamlı, pozitif psiko-fizyolojik etkilerinin olduğunu bildirerek, “araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, Reich ve ortaklarının iddia ettiği orgon akümülatörün insan organizmalarında fiziksel ve psikolojik faydaları su götürmez bir gerçek olduğunu gösteriyor” şeklinde belirttiler.

Reich'in çalışmaları, 1960'larda çok daha açık görüşlü bir Rus bilimadamı olan Dr. Nikolai Kozyrev tarafından azimle devam ettirildi. Dr. Kozyrev, böyle görünmez enerjilerin her yerde olduğunu bilimsel olarak keşfetmişti ama ne yazık ki Reich'den ilham almış olmasına rağmen, çalışmaları onu “torsiyon alanları” (mesela, eterik enerji) olarak isimlendirilen Sovyet ordusu için geliştirdiği savunma uygulamalarına yöneltti. Kozyrev'in Reich'i ve günümüzdeki deneyimleri onaylayan bu çalışması, 1991'de Sovyetlerin düşüşüne kadar gizli tutulmuştu.

Onların izinden giden yüzlerce Ph.D seviyesindeki demirperdenin iki yüzünde de olan birçok araştırmacı, Kozyrev ve Reich'in çalışmalarına öncülük ettiler ve yavaş da olsa Batılı bilimde yaygın hale getirdiler. Nihayetinde de “resmi olarak” görünmeyen, evrensel enerjinin “karanlık madde” (dark matter) “vakum akışı” (vacuum flux), “sıfır-noktası enerjisi” (zero-point energy), yani sorduğunuz kişiye göre değişebilen birçok isimle kabul görülmesini sağladılar.


Orgonit'in Gelişimi


Reich, Orgonon adlı laboratuarını kırsal bir yer olan ABD'nin Maine kentinde kurmuştu. Burası, o zamanlar “ölümcül orgon” kaynaklarından en izole olan yerdi. Orgon akümülatörünü DOR (ölümcül orgon) kaynaklarına yakın bir yerde çalıştırmak (nükleer tesisler, radyo kuleleri vs.) akümülatörün içinde tedavi gören kişiye zarar verme potansiyeline sahipti çünkü akümülatör ayrım yapmadan enerjileri çekerdi. O yüzden, coğrafi konum orgon akümülatör çalışmalarında önemli bir faktördü.


pastedGraphic_2.pdf2000 yılında, Don ve Carol Croft çifti, yaptıkları araştırmalar ve deneysel gözlemleri sonucunda, organik fiberglas reçinesiyle inorganik metal talaşlarının, kağıt bardak, muffin kalıbı vs. gibi herhangi bir kalıba döküp karıştırmanın, Reich'in akümülatörüne benzer şekilde eterik enerjiyi çektiğini keşfettiler.

Carol Croft, sahip olduğu enerjileri algılama yeteneğinin getirisiyle, bu buluşun ne kadar önemli olduğunu farketti ve eterik enerjiyi toplama, dönüştürme ve gönderme özelliğini arttırmak için içlerine ufak kuvars kristali ekleyerek bunu bir adım öteye taşıdı. Reçine/metal kalıbına yapılan bu eklenti; otomatik, sürekliliği olan, negatifi pozitife dönüştürmede bir hayli etkili enerji dönüştürme fabrikası denilebilecek bir madde haline getirdi.

Orgonit, bir DOR kaynağına yakınsa, onu etkili ve sürekli şekilde POR'a dönüştürür ve yayar. Başlıbaşına bütün zararlı negatif enerji yayıcılarından -kaçınılmaz bir şekilde- pozitif enerji vericileri yaratır.

Orgonitteki reçine, iyileştirme sürecindeyken büzülür, kuvars kristalini sürekli olarak sıkıştırır, bu da kristalin içinde piezoelektrik etkisi yaratır. Yani, bitiş noktaları elektriksel olarak polarize olur. Ki orgonitin pozitif enerji jeneratörü fonksiyonunun bundan geldiğine inanılır.

Bu sayede orgonit, Reich'in orgon akümülatörlerle olan çalışmalarında kayda değer bir ilerlemeyi temsil eder. Reich'in “oracs” makinası pozitifi çektiği gibi, negatifi de çekiyor ve iyi enerjiye dönüştürme gibi bir etki göstermiyordu; orgonit bunu doğal ve sürekli olarak yapıyor.


Orgonit Bağış HareketipastedGraphic_3.pdfSon birkaç yılda baz istasyonlarının sayısı bütün yerleşim bölgelerinde fazlasıyla arttı ve bu evlerimizin, toplumumuzun üzerinde kalın bir DOR/negatif enerji örtüsi yarattı; kuraklık, negatiflik ve korku gibi şeyleri güçlendirdi. Ancak, bu negatif etkilerin önlenebileceği yaygın bir şekilde deneyimlendi ve artık insanlar muffin büyüklüğünde KuleAvcıları (TowerBusters – TB) denilen orgonitler yaparak bölgelerindeki cep telefonu kulelerinin (baz istasyonları) yakınına fırlatmaya veya gömmeye başladılar ve bu “orgonit bağış hareketi” denilen popüler bir aktiviteye dönüştü.


Bazı Görseller: pastedGraphic_4.pdf

Bu aletleri de kullanırken üzerlerine veya yanlarına orgonit koymak gerek.

pastedGraphic_5.pdfpastedGraphic_6.pdfpastedGraphic_7.pdf
pastedGraphic_8.pdf
Orgonit sayesinde daha güçlü büyümüş bitkilere dair bir haber.Çeviri: Serkan "Sai" ÖnderNo comments:

Post a Comment